logo Projekty VODAM s.r.o. Projekty VODAM s.r.o.

O firmě

Hlavní činností firmy PROJEKTY VODAM s.r.o. je projektová činnost. V rámci této činnosti je ve firmě zpracovávána projektová dokumentace pro různé druhy staveb. Projektová dokumentace je ve firmě zpracovávána v různých stupních podle toho, k jakému účelu dokumentace slouží.

Projekční činnost u nové stavby zpravidla začíná zpracováním studie této stavby (STU), následuje dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR), po ní dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP). Pro výběrová řízení je následně zpracovávána dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) a pro realizaci stavby dokumentace pro provádění stavby (DPS). Po realizaci stavby bývá zpracovávána dokumentace skutečného provedení stavby (SPS).

Působnosti firmy v projektové činnosti je zaměřena na tyto oblasti výstavby:

Nedílnou součástí projektové činnosti je i oceňování projektovaných staveb, které firma PROJEKTY VODAM s.r.o. provádí. Jedná o propočty a rozpočty projektovaných staveb.

Vybrané reference

Vodovod Jestřebí - Skalička
Vodovod Jestřebí - Pobučí