Inženýrská činnost

Inženýrská činnost navazuje bezprostředně na projekční činnost. V rámci inženýrské činnosti jsou pro zpracované projekty zajišťovány náležitosti potřebné pro realizaci stavby po stránce zajištění potřebných rozhodnutí a povolení pro příslušnou stavbu.

První z těchto činností je projednání stavby s dotčenými vlastníky pozemků a zajištění jejich souhlasů s realizací stavby. Jako další činností v rámci inženýrské činnosti je zajištění vydání potřebných povolení pro stavbu včetně zajištění nezbytných vyjádření od dotčených účastníků výstavby.

Další z těchto činností je územní projednání stavby a u stavebního úřadu zajištění vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu pro stavbu.

Následně je v rámci inženýrské činnosti zajišťováno vydání stavebního (vodoprávního) povolení stavby. V rámci této inženýrské činnosti je v případě potřeby zajišťováno i ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu.

Regular