Současnost

V současné době firma PROJEKTY VODAM s.r.o. zaměstnává na plný pracovní úvazek jedenáct pracovníků, kromě nichž s firmou spolupracují další pracovníci ve specializovaných profesích, takže firma je schopná zpracovat zakázky nejrůznějšího zaměření a velikosti od vodovodních a kanalizačních sítí a systémů přes technologické zakázky, pozemní stavby, až po zpracování provozních řádů, návrhů ochranných pásem vodních zdrojů a oprav vodohospodářských staveb.

Regular