Firma VodaM byla založena začátkem roku 1990 Ing. Petrem Matuškou. Od začátku se hlásí k tradicím projektování vodohospodářských staveb v Hranicích a to i proto, že většina pracovníků firmy pracovala v projektovém odboru Severomoravských vodovodů a kanalizací, kde se zrodila řada významných projektů důležitých vodohospodářských děl.

Firma se v listopadu 2001 přestěhovala do vlastní nově postavené budovy, kde má zázemí s dobře vybavenými kancelářemi. Díky vybavení s moderní výpočetní i reprodukční technikou je firma schopna odevzdávat projekty nejen v dobré kvalitě po stránce obsahové, ale i na úrovni doby po stránce formální.

Od 1.1.2004 firma provádí svoji činnost jako společnost s ručením omezeným s názvem PROJEKTY VODAM s.r.o.

PROJEKTY VODAM s.r.o. nabízí a provádí v rámci komplexnosti nabídky i inženýrskou činnost – což v praxi znamená, že kromě projektu nabízí i vyřízení potřebných rozhodnutí a povolení pro projektované stavby včetně zajištění nezbytného majetkoprávního projednání těchto staveb.

Firma zavedla systém managementu jakosti a v roce 2006 získala certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, jeho držitelem je doposud. Kromě vlastních zaměstnanců na plný úvazek spolupracuje firma s řadou odborníků v dalších profesích, takže jsme schopni zpracovat zakázky nejrůznějšího zaměření a velikosti od vodovodních a kanalizačních sítí a systémů přes technologické zakázky, pozemní stavby, až po zpracování provozních řádů, návrhů ochranných pásem vodních zdrojů a oprav vodohospodářských staveb.


Regular